parallax background

مشتریان هدف شما چه کسانی هستند

موقعیت_مشتری
موقعیت مشتری و تأثیر توسعۀ کسب و کارهای کوچک و متوسط
2019/01/23
تقسیم بندی ۱۰ گانه انواع مشتری
2019/02/07


مشتریان هدف

بیشتر صاحبان کسب و کارهای نو گاهاً چنین تصور می کنند که همۀ مخاطبین آنانبه بازار بالقوه آنها هستند اما چنین نمی باشد. در هنگام اندازه گیری بازار هستند به این کسب و کار شما چیست مدل نگرش شما تغییر می کند.به عنوان مثال اگر کسب و کار شما چیست مدل نگرش شما تغییر می کند. به عنوان مثال اگر کسب و کار شما تنها یک مغازه لوازم و آرایش است با نگرش مهمی به ارزیابی و تحلیل بازار می پردازد در واقع بازار اطراف مغازه را می سنجد و اندازه گیری می کند.اما اگر صاحب یک مجموعه مغازه های زنجیره ای لوازم آرایشی باشد باید در سطح بزرگتری گاهاً کشوری به اندازه گیری بازار هدف پرداخته شود.

میزان خرید محصولات و خدمات خود بصورت سالانه ترسو را مشتریان محاسبه گردد و اندازۀ بازار بالقوۀ کسب و کار سنجیده می شود. پس بسته به نوع بازار می توان بخش های متفاوتی از بازار را در نظر گرفت (different segment)

همچنین ویژگی ها و رفتارشناسی مشتریان با توجه به نوع بازار (B2B یا B2B) نیز باید در نظر گرفته شود وقتی از بازار B2C صحبت می کنیم متغیرهایی مانند سن، درآمد و محل سکونت و … همچنین ویژگی روانشاختی مورد نیاز است و به رفع نیاز آنان باید پرداخت بر اما دو بازار B2B اندازه سازمان، سهم بازار آن، فرهنگ سازمانی، صنعت و … می تواند مورد به بررسی قرار گیرد! آیا رقبا هم می توانند جزء مشتریان ما باشند.

در تحلیل رقبا درک درست از نقاط قوت و ضعف آنان و همچنین درک جایگاه برند آنان می تواند آنان را نیز خبر مشتریان کسب و کار شما قرار دهد. در واقع رقبای شما نیز به دنبال رفع نیاز مشتریان شما هستند در این میان ایجاد مزیت رقباتی می تواند به افزایش حجم مشتریان شما منجر شود.

نویسنده: پریسا توکلی طرقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *