کلینیک بازاریابی ساتراپ

2019/07/10

کارگاه اصول بازاریابی برای مدیران غیر بازاریابی

هر کسب و کاری تمایل دارد که انتخاب اول مشتریان باشد و ساخت و مدیریت یک برند می تواند نقش مهمی و متنوع این امر داشته باشد. برند خالق و نگهدارنده شهرت شما است که خود بر تجربه مشتری در برخورد با سازمان تان موثر است.
2019/07/09

تولید لید (Lead generation)

در حوزه بازاریابی، تولید لید به معنای شناسایی و جلب مشتریان احتمالی یک محصول یا خدمات است. به این منظور شما اطلاعات مربوط به مشتریان احتمالی […]
2019/07/04

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار
2019/07/04

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟