کلینیک بازاریابی ساتراپ

2019/06/02

تقسیم بندی بازار – قسمت دوم

انواع تقسیم بندی بازار تقسیم بندی جغرافیایی این نوع تقسیم بندی بازار برای بازاریابان مهم است زیرا افراد متعلق به مناطق مختلف ممکن است نازهای متفاوت […]
2019/05/28

تقسیم بندی بازار – قسمت اول

تقسیم بندی بازار یکی از کارآمدترین ابزارها برای بازاریابان است که بتوانند به بازار مورد نظر خود برسند. این امر شخصی سازی کمپین ها را برای آنها آسان تر […]
2019/05/26

فناوری اطلاعات و نقش آن در بازاریابی و فروش – قسمت دوم

بازار پلتفرم های هنری مدل‌های کسب و کار به سمت روشی می‌روند که در یک محل چند نوع کالا را ارائه دهند.افزایش رقابت درحال حاضر پلتفرم‌های آنلاین […]
2019/05/21

فناوری اطلاعات و نقش آن در بازاریابی و فروش – قسمت اول

بازاریابی به طور مستمر در تلاش پاسخگویی به نیاز محیط پویای کسب و کاراست. همانطور که می دانیم وظیفه اصلی بازاریاب تامین نیاز و خواسته مصرف‌کنندگان […]