کلینیک بازاریابی ساتراپ

2019/05/19

الفبای ادبیات بازاریابی – قسمت دوم

بازارها مفاهيم داد و ستد و ارتباطات ما را به سوي مفهوم بازار سوق مي دهند. بازار را چگونه تعریف می کنید؟ تعاریف مختلفی وجود دارد […]
2019/05/14

الفبای ادبیات بازاریابی – قسمت اول

درك بازار و نيازهاي مشتري اولین گام فعالیت بازاریاب در دنیای واقعی می باشد. در این راستا بايد نياز(need)، خواسته(want) مشتري و بازاري كه در آن […]
2019/05/12

بازاریابی خلاق

روش‌های کشف ایده‌های راه‌گشا در بازاریابی «در دوران چالش برانگیز امروز، فیلیپ کاتلر پدر بازاریابی نوگرا (مدرن)، در کاری مشترک با دکتر فرناندو و تریاس دیس […]
2019/05/08

روز کارگر گرامی باد

هنر کارگران است که ایران آباد کار بسیار هنـــر را بنیاد همت ای اهل هنــر بار دگر تا شــــود کل وطن خرم وشاد روز کارگر گرامی […]