کلینیک بازاریابی ساتراپ

2014/05/07
شرایط_اقتصادی_کنونی

شرایط اقتصادی کنونی

در شرایط اقتصادی کنونی، کسب و کارهای کوچک نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی خواهند داشت بطوریکه حتی در صنعت بانکداری روی گردش و تمرکز بانکداری با توجه به تغییرات بوجود آمده در الگوهای رفتاری و انتظارات مشتریان و همچنین مدل کسب و کاری بانک هایی موفق هستند که همگام با پیشرفت ها حرکت کنند و تغییر مدل کسب و کار با نگاه تمرکز بر گروه های مشتریان قرار گیرند و همچنین رویکرد در آمدی بانک ها به سمت در آمدهای کارمزدی و کسب و کارهای کوچک گام برمی دارد
2014/05/07
home_congress_post9

اصول و مبانی برندینگ، تعاریف واژگان، مدل ها و استراتژی ها

هر کسب و کاری تمایل دارد که انتخاب اول مشتریان باشد و ساخت و مدیریت یک برند می تواند نقش مهمی و متنوع این امر داشته باشد. برند خالق و نگهدارنده شهرت شما است که خود بر تجربه مشتری در برخورد با سازمان تان موثر است.
2014/05/04
مصرف_گرایی

آیا مفهوم مصرف گرایی جزء صفات یک خانواده قرار گرفته است یا نه؟

مایل به مصرف بیش از اندازه و در واقع تبدیل شدن یک فرد به فردی که مداوم در حال پرسه زدن های منجر به خرید باشد باعث می شود که تولید در آن جامعه عقب تر از این گام ها قرار گیرد و در دوئل فی مابین به خط پایان نرسد. این پدیده موقعی خیلی ترسناک می شود که مصرف گرایی معادل خوشبختی باشد و هدف نمایی یک زندگی لذت و خوشی باشد.