بازاریابی شبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی

مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی
مشاوره کسب و کار و بازاریابی شبکه های اجتماعی
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
راه اندازی وب سایت شرکت لیان رز پلیمر
راه اندازی وب سایت شرکت لیان رز پلیمر
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
بازاریابی شبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی

بازاریابی شبکه های اجتماعی کلینیک دندانپزشکی

  • تسکبازاریابی شبکه های اجتماعی

ایجاد برند شخصی و ارتباط مستقیم با مخاطبان و بیماران خود و همچنین افزایش مراجعه کنند به کلینک مربوطه از جمله اهداف این پروژه میباشد.