کلینیک بازاریابی ساتراپ

2019/08/08

سرمایه گذاری خطرپذیر – قسمت اول

سرمایه گذاری خطرپذیر چیست؟ سرمایه گذاری‌ای به صورت  خصوصی یا نهادی است که در مراحل اولیه  شرکت های استارتاپی صورت می گیرد. بنا بر تعریف عنوان شده […]
2019/09/17

سرمایه گذاری خطرپذیر – قسمت دوم

انواع سرمایه گذاری های خطر پذیر سه نوع اصلی سرمایه خطرپذیر عبارتند از تامین مالی اولیه، تامین مالی توسعه و تامین مالی تملک / خرید سهم […]
2019/10/08

بازاریابی حسی: نزدیک به احساسات

حواس نقش اساسی در درک مصرف کننده ایفا می کند و تأثیر قدرتمندی در تصمیم گیری های خرید دارد. بازاریابان از مدتها پیش به دنبال ادغام […]
2019/10/15

۵نمونه تجارت حسی عالی

توصل به پنج حس مشتری شما کار آسانی نیست. با کمی نوآوری و ایده منحصر به فرد ، می توانید ایده خوبی برای ارتباط برقرار کردن […]