رادیو ساتراپ

2019/05/08

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر #بازاریابی #پورتر #استراتژی
2019/05/08

⁣معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد

معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد اثر جاناتان فرنزن ترجمه ی ناصر فرزین فر #کتاب #معرفی_کتاب