آخرین مقاله‌های ما

2020/03/12

گسترش سریع ویروس کرونا

باگسترش سریع ویروس کرونا ، شرایط و چالش های غیر منتظره برای کشور ما بوجود آورده است که نتیجه آن در واقع پدیدآورنده تورم کرونایی است. […]
2020/02/23
هک رشد

پانزده نکته برتر هک رشد برای تجارت های کوچک -قسمت چهارم

قسمت چهارم ابتدا سر خود را در رسانه های اجتماعی فرو کنید دهه هفتادی ها اکنون بزرگترین جمعیت مصرف کننده در ایران هستند. و بیشتر آنها […]
2020/02/21

پانزده نکته برتر هک رشد برای تجارت های کوچک -قسمت سوم

قسمت سوم به کارمندان نرم افزاری که استفاده می کنید را آموزش دهید. هنگامی که روی فناوری برای اتوماسیون کارها و ساده سازی عملیات سرمایه گذاری […]