رادیو ساتراپ

۱۳۹۸/۰۴/۲۴

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت اول
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول

روش های کمی و آماری پیش بینی فروش و بازار محصول
۱۳۹۸/۰۴/۰۴

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

روز کارگر گرامی باد

هنر کارگران است که ایران آباد کار بسیار هنـــر را بنیاد همت ای اهل هنــر بار دگر تا شــــود کل وطن خرم وشاد روز کارگر گرامی […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر #بازاریابی #پورتر #استراتژی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

⁣معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد

معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد اثر جاناتان فرنزن ترجمه ی ناصر فرزین فر #کتاب #معرفی_کتاب