ما در کلینیک بازاریابی ساتراپ آموزش را بسیار جدی دنبال می‌کنیم و اعتقاد داریم یکی از علل عدم موفقیت کسب و کارها نداشتن آموزش تخصصی در حوزه‌های مرتبط با کسب و کارشان است.

دکتر پریسا توکلی طرقی
مدیرعامل کلینیک بازاریابی ساتراپ

برخی از کارگاه‌های برگزار شدهparallax background
 

به عنوان مدرس با ما همکاری کنید


ما همواره به دنبال جذب متخصصات و خبرگان هستیم.

همکاری با ما