کلینیک بازاریابی ساتراپ

۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کارگاه اصول بازاریابی برای مدیران غیر بازاریابی

هر کسب و کاری تمایل دارد که انتخاب اول مشتریان باشد و ساخت و مدیریت یک برند می تواند نقش مهمی و متنوع این امر داشته باشد. برند خالق و نگهدارنده شهرت شما است که خود بر تجربه مشتری در برخورد با سازمان تان موثر است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار

شاخص های جغرافیایی در بخش بندی بازار
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟

چه شاخص هایی در بخش بندی بازار مفیدتر هستند؟
۱۳۹۸/۰۴/۱۳

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی

آشنایی با استراتژی STP در بازاریابی