آخرین مقاله‌های ما

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

انواع برنامه بازاریابی

تنوع برنامه های بازاریابی به تعداد اهداف تبیین شده شرکت ها است . ولی به طور کلی آنها را به دو دسته تقسیم می نمایند . […]
۱۳۹۸/۰۳/۲۸

کاربرد مدل تحقیق پورتر

مدل پورتر یکی از قدرتمندترین ابزارها برای ارزیابی کارکرد می باشد. اگر بخواهیم به طور منحصر بگویم، ۵ عامل پورتر میتواند برای تجزیه و تحلیل ساختار […]
۱۳۹۸/۰۳/۲۱

استارت آپ چیست؟

استارت آپ یک شرکت جوان است که تازه شروع به پیشرفن و توسعه کرده است. استارت آپ معمولا کوچک است و در ابتدا توسط چندین بنیانگذار […]