2014/05/07
home_congress_post9

اصول و مبانی برندینگ، تعاریف واژگان، مدل ها و استراتژی ها

هر کسب و کاری تمایل دارد که انتخاب اول مشتریان باشد و ساخت و مدیریت یک برند می تواند نقش مهمی و متنوع این امر داشته باشد. برند خالق و نگهدارنده شهرت شما است که خود بر تجربه مشتری در برخورد با سازمان تان موثر است.
2014/05/07
شرایط_اقتصادی_کنونی

شرایط اقتصادی کنونی

در شرایط اقتصادی کنونی، کسب و کارهای کوچک نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی خواهند داشت بطوریکه حتی در صنعت بانکداری روی گردش و تمرکز بانکداری با توجه به تغییرات بوجود آمده در الگوهای رفتاری و انتظارات مشتریان و همچنین مدل کسب و کاری بانک هایی موفق هستند که همگام با پیشرفت ها حرکت کنند و تغییر مدل کسب و کار با نگاه تمرکز بر گروه های مشتریان قرار گیرند و همچنین رویکرد در آمدی بانک ها به سمت در آمدهای کارمزدی و کسب و کارهای کوچک گام برمی دارد
2019/01/23
home_congress_post9

کارگاه پیاده سازی استراتژی های بازاریابی و ایجاد شبکه

ایجاد شبکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است و در موفقیت شخصیت اجتماعی شما بسیار تاثیرگذار است حتی بعضاً منجر به دوستی های بلند مدت می شود. در دنیای امروز اتحاد منجر به اتفاقات بزرگ می شود.
2019/01/23
روانشناسی_بازاریابی

ارتباطات، روانشاسی بازاریابی و توسعه SME ها

روانشناسی بررسی علمی رفتار انسان می باشد و ارتباط بین روانشناسی و بازاریابی کاملاً مشهود است. برای ایجاد ارتباط موثر با مصرف کنندگان لازم است که فهم درستی از رفتار و دلیل تصمیم گیری خرید آنها داشته باشیم که این امر بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار تاثیرگذار است.