کلینیک بازاریابی ساتراپ

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

پروژه و مدیریت پروژه بنا بر استاندارد PMI

استاندارد PMI یک استاندارد جمعی از داوطلبانی است که با توافق آنان شکل گرفت و همچنان در حال توسعه می باشد. در سال ۱۹۶۰ در صنعت […]
۱۳۹۸/۰۵/۰۱

بخش بندی بازار جهانی

بخش بندی بازار جهانی 
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم

شاخص های رفتاری در بخش بندی بازار قسمت دوم   
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

نقشه سفر مشتری

امروز قصد داریم در مورد گام‌های طراحی نقشه سفر مشتری (CJM) بحث کنیم اما قبل از بیان گام‌ها باید بدانیم که اصولا به دو صورت می‌توان […]