۱۳۹۷/۱۱/۱۸

مشتریان هدف شما چه کسانی هستند

تجزیه و تحلیل صنعت یک ابزار ارزیابی بازار است که توسط کسب و کارها و تحلیلگران برای درک پویایی رقابتی یک صنعت استفاده می شود. این به آنها کمک می کند تا احساس کنند که چه چیزی در صنعت اتفاق می افتد، یعنی آمار تقاضا، درجه رقابت در صنعت، وضعیت رقابت این صنعت با سایر صنایع در حال ظهور، چشم انداز آینده صنعت با توجه به تغییرات تکنولوژیکی، سیستم اعتباری در صنعت و تاثیر عوامل خارجی در صنعت.
۱۳۹۷/۱۱/۱۸

تقسیم بندی ۱۰ گانه انواع مشتری

در تقسیم بندی ۱۰ گانه انواع مشتری می توانیم به مورد های زیر اشاره کنیم: بی علاقه: یان مسیر کسب و کار شما است که مشخص […]
۱۳۹۷/۱۱/۱۸

آیا میدانید مرمت در معماری چه جایگاهی در بازاریابی دارد

وقتی یک معماری دست به مرمت یک بنای قدیمی می زند اولین گام اساسی حفظ ساختار معماری آن بنا است، اما اجازه نداریم تخریبی انجام دهیم. […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۲

برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی یک سند مکتوب است که وضعیت کنونی و یا آینده شرکت را با توجه به مشتریان ، رقبا ، کالا و خدمات و محیط […]