اخبار و اطلاع رسانی

2014/05/04
مصرف_گرایی

آیا مفهوم مصرف گرایی جزء صفات یک خانواده قرار گرفته است یا نه؟

مایل به مصرف بیش از اندازه و در واقع تبدیل شدن یک فرد به فردی که مداوم در حال پرسه زدن های منجر به خرید باشد باعث می شود که تولید در آن جامعه عقب تر از این گام ها قرار گیرد و در دوئل فی مابین به خط پایان نرسد. این پدیده موقعی خیلی ترسناک می شود که مصرف گرایی معادل خوشبختی باشد و هدف نمایی یک زندگی لذت و خوشی باشد.
2014/05/07
شرایط_اقتصادی_کنونی

شرایط اقتصادی کنونی

در شرایط اقتصادی کنونی، کسب و کارهای کوچک نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی خواهند داشت بطوریکه حتی در صنعت بانکداری روی گردش و تمرکز بانکداری با توجه به تغییرات بوجود آمده در الگوهای رفتاری و انتظارات مشتریان و همچنین مدل کسب و کاری بانک هایی موفق هستند که همگام با پیشرفت ها حرکت کنند و تغییر مدل کسب و کار با نگاه تمرکز بر گروه های مشتریان قرار گیرند و همچنین رویکرد در آمدی بانک ها به سمت در آمدهای کارمزدی و کسب و کارهای کوچک گام برمی دارد
2019/02/07

مشتریان هدف شما چه کسانی هستند

تجزیه و تحلیل صنعت یک ابزار ارزیابی بازار است که توسط کسب و کارها و تحلیلگران برای درک پویایی رقابتی یک صنعت استفاده می شود. این به آنها کمک می کند تا احساس کنند که چه چیزی در صنعت اتفاق می افتد، یعنی آمار تقاضا، درجه رقابت در صنعت، وضعیت رقابت این صنعت با سایر صنایع در حال ظهور، چشم انداز آینده صنعت با توجه به تغییرات تکنولوژیکی، سیستم اعتباری در صنعت و تاثیر عوامل خارجی در صنعت.
2019/02/07

تقسیم بندی ۱۰ گانه انواع مشتری

در تقسیم بندی ۱۰ گانه انواع مشتری می توانیم به مورد های زیر اشاره کنیم: بی علاقه: یان مسیر کسب و کار شما است که مشخص […]