رادیو ساتراپ

۱۳۹۸/۰۲/۱۸

⁣معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد

معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد اثر جاناتان فرنزن ترجمه ی ناصر فرزین فر #کتاب #معرفی_کتاب
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر #بازاریابی #پورتر #استراتژی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

روز کارگر گرامی باد

هنر کارگران است که ایران آباد کار بسیار هنـــر را بنیاد همت ای اهل هنــر بار دگر تا شــــود کل وطن خرم وشاد روز کارگر گرامی […]
۱۳۹۸/۰۴/۰۴

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول