رادیو ساتراپ

2019/05/08

⁣معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد

معرفی کتاب درد که کسی را نمی کشد اثر جاناتان فرنزن ترجمه ی ناصر فرزین فر #کتاب #معرفی_کتاب
2019/05/08

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر

⁣استراتژی های بازاریابی مایکل پورتر #بازاریابی #پورتر #استراتژی
2019/05/08

روز کارگر گرامی باد

هنر کارگران است که ایران آباد کار بسیار هنـــر را بنیاد همت ای اهل هنــر بار دگر تا شــــود کل وطن خرم وشاد روز کارگر گرامی […]
2019/06/25

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول

⁣پیش بینی فروش و بازار محصول