استارت آپ

2019/06/11

استارت آپ چیست؟

استارت آپ یک شرکت جوان است که تازه شروع به پیشرفن و توسعه کرده است. استارت آپ معمولا کوچک است و در ابتدا توسط چندین بنیانگذار […]