بازاریابی و فروش

2019/05/21

فناوری اطلاعات و نقش آن در بازاریابی و فروش – قسمت اول

بازاریابی به طور مستمر در تلاش پاسخگویی به نیاز محیط پویای کسب و کاراست. همانطور که می دانیم وظیفه اصلی بازاریاب تامین نیاز و خواسته مصرف‌کنندگان […]
2019/05/26

فناوری اطلاعات و نقش آن در بازاریابی و فروش – قسمت دوم

بازار پلتفرم های هنری مدل‌های کسب و کار به سمت روشی می‌روند که در یک محل چند نوع کالا را ارائه دهند.افزایش رقابت درحال حاضر پلتفرم‌های آنلاین […]