برنامه بازاریابی چیست؟

۱۳۹۷/۱۲/۱۲

برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی یک سند مکتوب است که وضعیت کنونی و یا آینده شرکت را با توجه به مشتریان ، رقبا ، کالا و خدمات و محیط […]