فیلیپ کاتلر

2019/05/12

بازاریابی خلاق

روش‌های کشف ایده‌های راه‌گشا در بازاریابی «در دوران چالش برانگیز امروز، فیلیپ کاتلر پدر بازاریابی نوگرا (مدرن)، در کاری مشترک با دکتر فرناندو و تریاس دیس […]