مرمت در معماری

2019/02/07

آیا میدانید مرمت در معماری چه جایگاهی در بازاریابی دارد

وقتی یک معماری دست به مرمت یک بنای قدیمی می زند اولین گام اساسی حفظ ساختار معماری آن بنا است، اما اجازه نداریم تخریبی انجام دهیم. […]