بازاریابی، استراتژی

2019/03/16

اجزاء اصلی استراتژی بازاریابی B2B موفق

بازاریابی B2B چیست؟ B2B  مخفف عبارت Business To Business  ( شرکت به شرکت ) است. شرکتی با شرکت دیگر مستقیم کار می کند. به طور مثال […]