بازاریابی دیجیتالی

2020/05/11

بازاریابی دیجیتالی لازمه بقا در بازارهای امروز!

تمامی اقدامات که برای توسعه و حفظ سهم بازار خود توسط دستگاه‌های الکترونیکی و در فضای مجازی انجام می‌شود، بازاریابی دیجیتالی یا دیجیتال مارکتینگ نامیده می‌شود. […]
2020/05/20
طراحی کمپین بازاریابی دیجیتالی

کمپین بازاریابی دیجیتالی تنها راه حفظ سهم بازار!

کمپین بازاریابی دیجیتالی ، به معنای طرح و برنامه‌ای است که برای حصول اهداف خود در دیجیتال مارکتینگ پیاده می‌کنید و شامل مجموعه‌ای اقدامات است که […]