۱۳۹۸/۰۱/۲۵

۷۳ آمار فروش در ۲۰۱۹ که به شما کمک می کند بیشتر فروش کنید – قسمت اول

آینده نگری ۱- آیا شما آینده نگری را سخت ترین بخش کار خود می دانید؟ شما تنها نیستید. بیش از ۴۰% فروشندگان همین را می گویند. […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

۷۳ آمار فروش در ۲۰۱۹ که به شما کمک می کند بیشتر فروش کنید – قسمت دوم

فروش آنلاین ۳۹- %۶۵ از فروشندگان که از فروش آنلاین استفاده می کنند، بیشتر به موفقیت می رسند. ۴۰- فعال بودن در شبکه های اجتماعی میتواند به […]