2019/04/14

۷۳ آمار فروش در ۲۰۱۹ که به شما کمک می کند بیشتر فروش کنید – قسمت اول

آینده نگری ۱- آیا شما آینده نگری را سخت ترین بخش کار خود می دانید؟ شما تنها نیستید. بیش از ۴۰% فروشندگان همین را می گویند. […]
2019/04/16

۷۳ آمار فروش در ۲۰۱۹ که به شما کمک می کند بیشتر فروش کنید – قسمت دوم

فروش آنلاین ۳۹- %۶۵ از فروشندگان که از فروش آنلاین استفاده می کنند، بیشتر به موفقیت می رسند. ۴۰- فعال بودن در شبکه های اجتماعی میتواند به […]
2019/11/06
بازاریابی حسی

بازاریابی حسی در فروش حضوری

بازاریابی حسی در  Physical Stores (فروش حضوری) می‌­تواند رضایت مشتری و فروش را افزایش دهد. با تغذیه احساسات خریداران از طریق بازاریابی حسی می­توان یک تجربه […]